Artist Office

Välkommen till Artist OfficeHär kan du boka


Biljetter till Föreningen Scenbrottets konserter 2021 

Se fliken "Boka biljetter "
Du/Ni som vill boka pianosolister till en konsert kan också här boka 


Världsartisten konsertpianisten Stefan Arnold, Wien, en fantastisk interpret som med sin förmåga kan att kolorera/färga varje ton.  Se www.stefanarnold.com eller min svenska site i kortform www.stefanarnold.se


och den unga begåvade konsertpianisten Irma Gigani, Tiblis Rumänien, en framstående elev till professor Stefan Arnold. Se fliken artister
Ansvarig administratör för ArtistOffice: 


Jag som handhar detta heter Elisabeth Helgesson Palm, är kyrkomusiker och har varit anställd inom Svenska kyrkan. Många år på Södra Öland, Några år i Lidköping och Lerum samt i Härnösands domkyrka.                        Numera vikarierar där jag bäst behövs och i nejderna kring Kalmar / Öland där jag bor.


Inom det lokala /regionala kulturlivet är jag engagerad i arrangörsföreningar för professionell musikutövning såsom i Föreningen Scenbrottet, Musik på Allvar på Öland och i Smålandsoperans Vänner. 

Sedan 90 talet är jag också engagerad i Musikteaterföreningen Södra Ölands Muskteater och  sedan 2020 i den nystartade Kalmar Musikteater.                                           

       Copyright © Artist Office 2021

                      All Rights Reserved