Musik
Med reservation  för den pågående pandemin covid-19.

Konserter & Musikstunder i kyrkan och i gudstjänster kan erbjudasi Kalmar/Öland-nejder


- Orgel, sång och piano-musik i småportioner med inslag av en och annan psalm 


- med olika solister och/ eller tillsammans med instrumentalister


För närvarande erbjuds: 

"Maria Mantel" - ett program om bön och beskydd

Pernilla Ingvarsdotter, sopran                                                        Elisabeth Helgesson Palm, piano,orgel 


samt 

Kyrkoårsanpassade program med damkören "Vi tar ton".                       Copyright © Artist Office 2021

                               All Rights Reserved